Categoria on s'inclouen tots els grups de monitors que realitzen la part no presencial del curs mitjançant el moodle.