Categoria on s'inclouen tots els grups de directors que realitzen la part no presencial del curs mitjançant el moodle.